Print–Relais

NENNSPANNUNG (V)

NENNSTROM (A)

ANZAHL DER STECKKONTAKTEN (ST)

KONTAKTE

PR110-1V10A Printrelais 110V DC / 1×CO (10A, 230V AC / 30V DC) 3,12500 EUR 3,96875 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
110 V
Nennstrom
10 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
5
Kontakte
1×CO
PR110-1V16A Printrelais 110V DC / 1×CO (16A, 230V AC / 30V DC) 3,21880 EUR 4,08788 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
110 V
Nennstrom
16 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
1×CO
PR48-1V10A Printrelais 48V DC / 1×CO (10A, 230V AC / 30V DC) 3,42190 EUR 4,34581 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
48 V
Nennstrom
10 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
5
Kontakte
1×CO
PR48-1V16A Printrelais 48V DC / 1×CO (16A, 230V AC / 30V DC) 3,42190 EUR 4,34581 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
48 V
Nennstrom
16 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
1×CO
PR24-1V10A Printrelais 24V DC / 1×CO (10A, 230V AC / 30V DC) 3,46880 EUR 4,40538 EUR
Mehr als 10 St. im Lager
Nennspannung
24 V
Nennstrom
10 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
5
Kontakte
1×CO
PR24-1V16A Printrelais 24V DC / 1×CO (16A, 230V AC / 30V DC) 3,42190 EUR 4,34581 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Nennspannung
24 V
Nennstrom
16 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
1×CO
PR12-1V10A Printrelais 12V DC / 1×CO (10A, 230V AC / 30V DC) 3,46880 EUR 4,40538 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Nennspannung
12 V
Nennstrom
10 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
5
Kontakte
1×CO
PR12-1V16A Printrelais 12V DC / 1×CO (16A, 230V AC / 30V DC) 3,46880 EUR 4,40538 EUR
Mehr als 10 St. im Lager
Nennspannung
12 V
Nennstrom
16 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
1×CO
PR110-2V Printrelais 110V DC / 2×CO (5A, 230V AC / 30V DC) 3,76560 EUR 4,78231 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
110 V
Nennstrom
5 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
2×CO
PR48-2V Printrelais 48V DC / 2×CO (5A, 230V AC / 30V DC) 3,67190 EUR 4,66331 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
48 V
Nennstrom
5 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
2×CO
PR24-2V Printrelais 24V DC / 2×CO (5A, 230V AC / 30V DC) 3,67190 EUR 4,66331 EUR
Mehr als 10 St. im Lager
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
2×CO
PR12-2V Printrelais 12V DC / 2×CO (5A, 230V AC / 30V DC) 3,67190 EUR 4,66331 EUR
Mehr als 20 St. im Lager
Nennspannung
12 V
Nennstrom
5 A
Anzahl der Steckkontakten (st)
8
Kontakte
2×CO