Über- und Unterstromrelais
TFKV-AKA05 Stromüberwachungsrelais, 1 Phase, Überstrom einstellbar 0.5-5A/230V AC, 250V AC, 10A/24V AC/DC 86,21880 EUR 109,49788 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
230 V
Nennstrom
5 A
Kontakte
1×CO
TFKV-AKD05 Stromüberwachungsrelais, 1 Phase, Stromfall einstellbar 0.5-5A/230V AC, 250V AC, 10A/24V AC/DC 86,21880 EUR 109,49788 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennspannung
230 V
Nennstrom
5 A
Kontakte
1×CO