KVKM (FI/LS Kombinationen), elektromechanische

NENNSTROM (A)

CHARAKTERISTIK

KVKMB-6/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 6A, 30 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
In Bestellung: 05.05.2018
Nennstrom
6 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-6/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 6A, 100 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
6 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-6/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 6A, 300 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
6 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-10/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 10A, 30 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
10 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-10/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 10A, 100 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
10 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-10/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 10A, 300 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
10 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-16/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 16A, 30 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Mehr als 2 St. im Lager
Nennstrom
16 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-16/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 16A, 100 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
16 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-16/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 16A, 300 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
16 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-20/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 20A, 30 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
20 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-20/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 20A, 100 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
20 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-20/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 20A, 300 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
20 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-25/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 25A, 30 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
In Bestellung: 05.05.2018
Nennstrom
25 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-25/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 25A, 100 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
25 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-25/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 25A, 300 mA, 6kA, AC 25,81286 EUR 32,78233 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
25 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-32/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 32A, 30 mA, 6kA, AC 26,87103 EUR 34,12621 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
32 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-32/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 32A, 100 mA, 6kA, AC 26,87103 EUR 34,12621 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
32 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-32/300 Kombi-Schutzschalter 2P, B 32A, 300 mA, 6kA, AC 26,87103 EUR 34,12621 EUR
Liegt nicht im Lager
Nennstrom
32 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-40/030 Kombi-Schutzschalter 2P, B 40A, 30 mA, 6kA, AC 26,87103 EUR 34,12621 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
40 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA
KVKMB-40/100 Kombi-Schutzschalter 2P, B 40A, 100 mA, 6kA, AC 26,87103 EUR 34,12621 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Nennstrom
40 A
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
6 kA