EVOK FI/LS Kombinationen

NENNSTROM (A)

CHARAKTERISTIK

EVOK2B603
Kombi-Schutzschalter 2P, B 6A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 2 St. im Lager
Charakteristik
B
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
6 A
Pohlzahl
2P
EVOK2B1003
Kombi-Schutzschalter 2P, B 10A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Charakteristik
B
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
10 A
Pohlzahl
2P
EVOK2B1603
Kombi-Schutzschalter 2P, B 16A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 20 St. im Lager
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
16 A
EVOK2B2003
Kombi-Schutzschalter 2P, B 20A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 2 St. im Lager
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
20 A
EVOK2B2503
Kombi-Schutzschalter 2P, B 25A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Charakteristik
B
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
25 A
EVOK2B3203
Kombi-Schutzschalter 2P, B 32A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Charakteristik
B
Nennstrom
32 A
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Pohlzahl
2P
EVOK2B4003
Kombi-Schutzschalter 2P, B 40A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Charakteristik
B
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Pohlzahl
2P
Nennstrom
40 A
EVOK2C603
Kombi-Schutzschalter 2P, C 6A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 2 St. im Lager
Charakteristik
C
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
6 A
Pohlzahl
2P
EVOK2C1003
Kombi-Schutzschalter 2P, C 10A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Pohlzahl
2P
Nennstrom
10 A
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Charakteristik
C
EVOK2C1603
Kombi-Schutzschalter 2P, C 16A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 20 St. im Lager
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
16 A
Charakteristik
C
Pohlzahl
2P
EVOK2C2003
Kombi-Schutzschalter 2P, C 20A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 2 St. im Lager
Nennstrom
20 A
Charakteristik
C
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
EVOK2C2503
Kombi-Schutzschalter 2P, C 25A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 5 St. im Lager
Charakteristik
C
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Nennstrom
25 A
EVOK2C3203
Kombi-Schutzschalter 2P, C 32A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Pohlzahl
2P
Nennstrom
32 A
Charakteristik
C
Gesamtableitstossstrom
3 kA
EVOK2C4003
Kombi-Schutzschalter 2P, C 40A, 30 mA, 4,5kA, AC
Netto 20,76317 EUR
Brutto 26,36923 EUR
Mehr als 1 St. im Lager
Pohlzahl
2P
Gesamtableitstossstrom
3 kA
Charakteristik
C
Nennstrom
40 A